Campagnemateriaal

De campagne ‘Delen maakt je wereld mooier’ is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Uit de ambities uit het Klimaatakkoord volgen een aantal overkoepelende beleidsdoelen waar autodelen aan kan bijdragen. Ook draagt autodelen bij aan een aantal maatschappelijke opgaven. Mede daarom zet het ministerie sinds 2015 diverse beleidsinstrumenten in om autodelen te agenderen en te faciliteren. De campagne ‘Delen maakt je wereld mooier’ is onderdeel van de meerjaren communicatiestrategie van het ministerie ten aanzien van het onderwerp autodelen.

Voor deze campagne is intensief samengewerkt met lokale overheden uit het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit. De publiekscampagne is daarmee ook onderdeel van het samenwerkingsprogramma deelmobiliteit van de decentrale overheden en het rijk.

Campagnematerialen

Ook aan de slag met de campagne 'Delen maakt je wereld mooier'? Hier vind je alle beschikbare campagnematerialen. Deze zijn gratis te gebruiken.

Heb je een vraag over de campagne of over het campagnemateriaal? Of heb je een goed praktijkvoorbeeld op het gebied van autodelen wat je graag met ons wil delen? Stuur dan een e-mail naar startmetdelen@minienw.nl